• Turkish English German Russian
Steroid Satın Al Ve Anabolik Orjinal Steroid Sipariş Fiyatları

Trenbolone Acetat Steroid Satışı

Trenbolone Acetat Steroid Satışı

NEDEN KALICI PAZAR


Protein besin zincirinin tepesine ulaşan canlıların Trenbolone Acetat Steroid Satışı dışarıdan satın almak zorunda oldukları bir besindir. Örneğin, bir "kaplanın" yılda yaklaşık 50 büyük ve küçük hayvanı öldürmesi ve yemesi gerekir. Besin zincirinde, en büyük yırtıcı kuşkusuz insandır. Bu bakımdan insanları klasik şekilde beslemeye çalıştığınızda ihtiyaç duyulan hayvan sayısı insan popülasyonunun kat kat fazla olacaktır. Bu, belirli bir nüfustan sonra arazinin kaldırılamayacağı bir noktaya ulaşacaktır. Bu nedenle, protein alternatiflerinin, proteinli besin kaynaklarından muzdarip olan yüksek nüfuslu Uzak Doğu ülkelerinde ortaya çıkması şaşırtıcı değildir.


PROTEİN İZOLATLARI


Protein izolatları, yani saf proteinler (veya amino asitler), tarımdan hayvan ve insan tüketimine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Biyoteknoloji Ar-Ge'miz olarak bu konudaki çabalarımız Trenbolone Acetat Steroid Satışı Türkiye'deki üç hammaddeye odaklanmıştır ancak araştırmacılarımız ucuz hammadde, tabii ki başka alternatifler bulabilirler. Çalıştığımız hammaddeler:


- Balık işleme atıkları (Çıkarılan balığın ağırlığının yaklaşık yüzde 85'i atık olarak uzaklaştırılır.)


- Yün (yün) döküntüsü (Türkiye'de işlenen derinin% 25'i tüm dünyada işlenmektedir i. Atık yünü büyük miktarda uzaklaştırın.)


- Soya (En ucuz protein içeren hammaddelerden biridir ancak yukarıdaki gibi atık statüsüne sahip olmadığından uluslararası bir borsaya sahiptir. Nispeten daha pahalı bir kaynaktır.)


Yukarıdaki ilk sayıdaki çalışmamızı tamamlayarak, Trenbolone Acetat Steroid Satışı oda sıcaklığında raf ömrü birkaç yıl olan ekolojik tarıma uygun, balık atıklarından kokulu organik fosfor ve amino asit (protein) gübresini ürettik. Ürettiğimiz bu bilgi birikimi ile Ege bölgemizde bir firma üretime başladı. Bu Ar-Ge ile ülke ekonomisine sağladığımız katma değerin mevcut yaklaşık yıllık hacmi 450 bin doların üzerinde ve önümüzdeki 10 yılda ekonomimize yapılması beklenen kümülatif katkı 10 milyon doların üzerinde.


Yünden (yün) saf protein izolatı da üretildi ve şu anda optimizasyonu üzerinde çalışıyoruz (uzman olmayanları şaşırtabilir, ancak hayvan kılı etten 6 kat daha fazla hayvansal protein içerir). Şu anda hem balık dışkısının hem de hayvan kılının saflaştırılması, izolasyonu ve çözündürülmesi için yeni (enzimatik) yöntemler test ediyoruz. İlk sonuçlar umut vericidir. Bu çalışmaları 2003 yılında tamamlayacağımızı umuyoruz.


Ayrıca bitkisel protein gıda takviyesi olarak satılan mikroskobik algler de vardır. Bunlardan spirulina halihazırda Ege Üniversitesinde üretilmektedir. Seri üretimi için fotobiyoreaktörler üzerinde çalışıyoruz.


Soya proteini ile ilgili çalışmalarımız saf protein elde etmeyi amaçlamaktadır. Şimdi saf (% 99) suda çözünür soya proteini üretmek için bir yöntem geliştirdik. Şu anda suda çözünürlüğünü artırmak için çalışıyoruz.


SÜT ALTERNATİFLERİ


Süt hem değerli bir besindir hem de değerli bir besindir. Örneğin yoğurdu oluşturan mikroorganizmalar sütte büyür. Rennen enzimi yine süt üzerinde çalışır, pıhtılaştırır ve peynir yapar. Daha ucuz bir süt alternatifinin büyük bir potansiyel pazarı vardır. Akla gelen ilk pazarlar:


- Peynir katkısı.


- Yoğurt katkı maddesi (süte eklemek için).


- Oral (buzağı besleme sütü) alternatifi.


- Tatlı / dondurma yapmak için hammadde.


vb. Çok uzun bir liste yapmak mümkündür.


Soya, süt alternatifinde öne çıkıyor. BIOTEK'te süt alternatifi üzerine yaptığımız çalışmalar soya üzerine odaklanmıştır.


Bunlar


- Soya sütünün karakteristik kokusu.


- Soya sütünden yoğurt üretiminin (fermantasyon) optimizasyon çalışması.


- Soya sütünden peynir üretiminin optimizasyon çalışması (TOFU (çökeltme) olarak değil, enzimatik aktivite ile)


Yukarıdaki ilk iki çalışmayı tamamlamak üzereyiz ve üçüncüsü devam ediyor.


SUDA ÇÖZÜNEN PROTEİNLER


Proteinler uzun moleküllerdir ve normalde suda çözünmezler. Suda çözünür proteinler için daha fazla talep ve kullanım vardır. Bu proteinleri parçalamak ve suda çözünür hale getirmek mümkündür. BİYOTEK'te protein çözündürme konusunda da çeşitli Ar-Ge çalışmaları yaptık. Bu konuda da bazı matematiksel modellere ulaştık, ancak yine de bazı ekstra Ar-Ge ile hangi proteinin hangi endüstriyel ürün için hangi çözündürme yöntemi ile en karlı şekilde çözünür hale getirileceğini belirlemek gerekiyor.